Zasady funkcjonowania Straży Miejskiej w Rumi  

 

 Straż Miejska w Rumi została utworzona na mocy zarządzenia Nr 1/90 Burmistrza Miasta Rumi  z dnia 26 października 1990 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej.
Straż wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego na obszarze Gminy Rumia.
Gospodarka finansowa Straży Miejskiej w Rumi prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 

 


Liczba odwiedzin : 663
Podmiot udostępniający informację : Straż Miejska w Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Dominik Łukasz
Osoba odpowiedzialna za informację : Roman Świrski
Czas wytworzenia: 2013-11-28 14:45:24
Czas publikacji: 2013-11-28 14:45:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak